Nyheder fra Tureby

18 °
Jævnlig regn
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Tureby og omegn

Job tilbydes:
Stilling som Graver i Tureby Kirke, Tureby Sogn
Stillingen som graver ved Tureby Kirke, Tureby Sogn er ledig pr. 1. september 2024. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.• kirketjeneste ved kirkelige handlinger. Herunder gudstjenester, højtider, bisættelser/begravelser, bryllupper, barnedåb og konfirmationer.• vedligholdelse af udendørsareal ved Tureby menighedshus Vi forventer, at du: • er selvstændig og ansvarsbevidst, da du i store træk selv administrerer din arbejdsdag.• sætter en ære i at Tureby Kirkegård altid fremstår smuk og præsentabel.• kan indgå i teamwork, og har lyst til at indgå i samarbejdet med engagerede kolleger med tilknytning til Tureby Kirke, herunder menighedsrådet.• er serviceminded og ikke mindst er indstillet på en positiv dialog med kirkegårdens brugere.• er mødestabil og fleksibel.   Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelse sker ved Tureby Sogns Menighedsråd beliggende Turebyholmvej 24A, 4682 Tureby. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er som udgangspunkt indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartneriskuddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 330.381,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 330.381,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193,00 kr. (nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Christel Crone Nielsen på telefonnummer 22358895 mellem 16.00 og 18.00 eller mail 7531fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes til Turebyholmvej 24A, 4682 Tureby eller på mail til 7531fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. august 2024 eller hurtigst muligt. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted ultimo august 2024. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer
Tureby kirke
Indrykket 16. juli på JobNet
Job tilbydes:
Stilling som Graver i Tureby Kirke, Tureby Sogn
Stillingen som graver ved Tureby Kirke, Tureby Sogn er ledig pr. 1. september 2024. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.• kirketjeneste ved kirkelige handlinger. Herunder gudstjenester, højtider, bisættelser/begravelser, bryllupper, barnedåb og konfirmationer.• vedligholdelse af udendørsareal ved Tureby menighedshus Vi forventer, at du: • er selvstændig og ansvarsbevidst, da du i store træk selv administrerer din arbejdsdag.• sætter en ære i at Tureby Kirkegård altid fremstår smuk og præsentabel.• kan indgå i teamwork, og har lyst til at indgå i samarbejdet med engagerede kolleger med tilknytning til Tureby Kirke, herunder menighedsrådet.• er serviceminded og ikke mindst er indstillet på en positiv dialog med kirkegårdens brugere.• er mødestabil og fleksibel.   Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelse sker ved Tureby Sogns Menighedsråd beliggende Turebyholmvej 24A, 4682 Tureby. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er som udgangspunkt indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartneriskuddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 330.381,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 330.381,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193,00 kr. (nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Christel Crone Nielsen på telefonnummer 22358895 mellem 16.00 og 18.00 eller mail 7531fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes til Turebyholmvej 24A, 4682 Tureby eller på mail til 7531fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. august 2024 eller hurtigst muligt. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted ultimo august 2024. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer
Tureby kirke
Indrykket 16. juli på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk