Du må ikke længere bruge Roundup med glyphosat

dato

Fra den 1. januar 2024 er det ikke længere tilladt at bruge pesticider baseret på stoffer som glyphosat på belægninger og grusarealer. Dette er en del af de nye regler, der er trådt i kraft med det nye år.

Disse regler vil have en betydelig indflydelse på, hvordan ukrudt skal bekæmpes i det kommende forår.

Glyphosat er et aktivt stof i mange ukrudtsmidler, men det har været under intens debat på grund af dets potentielle skadelige virkninger på miljøet. Med forbuddet mod brugen af glyphosat-baserede pesticider, skal der findes alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse.

For mere information om de nye regler og vejledning om alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse, kan man besøge Miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan man finde detaljerede oplysninger om de nye regler og få råd om, hvordan man kan bekæmpe ukrudt på en miljøvenlig måde.

Denne ændring er et vigtigt skridt i retning af en mere bæredygtig og miljøvenlig tilgang til havearbejde og landskabspleje. Det er et klart signal om, at vi skal tage bedre vare på vores miljø og finde mere bæredygtige løsninger på almindelige problemer som ukrudt.


https://www.faxekommune.dk/aktuelt/nyheder/du-maa-ikke-laengere-bruge-roundup-med-glyphosat
Kilde: Faxe Kommune